hinnad ja teenused

Vandetõlgi poolt kinnitatud dokumendid eesti-vene keele suunal
dokumendid ühel lehel (tõend, teatis, pass, id-kaart, juhiluba, jne) 40 EUR/tk (kinnitatud)
 
volikiri 80 EUR/tk (kinnitatud)
muud dokumendid (põhikiri, asutamisotsus, kohtuotsus, diplom jne üle 1 lk) 20 EUR/lk*
tõlke kinnitamine vandetõlgi poolt alates 15.- eur, kokkuleppel sõltuvalt töömahust
ärakirja/väljatrüki õigsuse kinnitamine (iga lk) alates 5.- eur, kokkuleppel sõltuvalt töömahust
 
identse korduva eksemplari väljastamine 15 EUR/lk
muudatuste kandmisega dokumendi sisse korduva eksemplari väljastamine tasu kui uue dokumendi eest
kiirtöö (üle 5 lk päevas) või töö nädalavahetusel kuni 100%

*Märkus: 1 lehekülg — 1800 tähemärki tühikutega


Tõlkimisele kuuluvaid originaaldokumente on võimalik tõlgile üle anda, leppides eelnevalt tõlgiga kokku telefoni teel.

Mäe 2b, Tallinn, Lasnamäe
(Lasnamägi peatus
Lauluväljaku kõrval)

Mobiiltelefon: 51 978 629
Palun helistage ette:

e-mail: informatsija@gmail.com

 

Töö aja:

Esmaspäev — Reed:
9.00—20.00

Laupäev, Pühapäev
9.00—20.00 kokkuleppel

Kaart

Miks on vaja võtta originaaldokumenti kaasa?

Esiteks, tõlge köidetakse originaaldokumendiga piiratud kehtivusega tõendite puhul, nagu nt karistusregistri tõend.

Teiseks, originaaldokumendist võetakse valguskoopia kestva kasutusega dokumendi puhul, nagu nt pass, sünnitunnistus, mille õigsust tuleb kinnitada.

Te võite saata dokumendid skaneeritud kujul e-meili teel tõlkimise protsessi kiirendamiseks, maksumuse ja tellimuse täitmise tähtaja täpsustamiseks.Mis on apostill ja legaliseerimine?

Kui ühe riigi asutuste poolt väljaantud dokumente kasutatakse teises riigis, on vaja tõendada nende ehtsust. Selleks kasutatakse apostilli või legaliseerimist. Apostilli ja legaliseerimist võib rakendada ainult avalike dokumentide suhtes.

Avalik dokument - dokument, mille on väljastanud kohus või kohtuga seotud ametiasutus või -isik, nagu riiklik süüdistaja, kohtuametnik või kohtutäitur; haldusdokument; notari või vandetõlgi poolt väljaantud dokument.
Eradokumenti võib apostillida ainult sel teel, et teha sellest vandetõlgi või notariaalne koopia.

Välismaal (va Leedus, Lätis, Poolas, Ukrainas ja Venemaal – riikides, keelega Eesti on sõlminud õigusabilepingu) esitamiseks tuleb Eestis välja antud dokumendid ja nende tõlked apostillida.